NOWE LIMITY NA KASY FISKALNE w 2013 roku

Opublikowany 2012/09/05

Ministerstwo Finansów 18 lipca 2012 roku przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Proponowane jest obniżenie limitu umożliwiającego korzystanie ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej. Zwolnieni będą podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Obecnie limit wynosi 40.000 zł, a jedynie w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w pierwszym roku równy jest 20.000 zł.

Nowością ma być sposób obliczania limitu dotyczącego podatników rozpoczynających  w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od roku 2012 będzie on określany  w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym - jeżeli kwota obrotu nie przekroczyła 20 000 zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r.

I to kolejny przykład dokręcania śruby:)